Argumentační a vyjednávací dovednosti I

Anotace
Program je zaměřen na objasnění základních principů a postupů přesvědčování a vyjednávacích taktik v běžném životě s cílem umět prosadit své názory a přání.

Cíle programu

 • Osvojit si hlavní pravidla argumentačních postupů
 • Dobře se připravit na vyjednávání
 • Naučit se základní argumentační a vyjednávací taktiky
 • Uvědomit si, že vedení jednání a vyjednávání je základním prostředkem při formování vztahů se zákazníky – vnitřními i vnějšími, a s partnery.

Obsah programu

 • Co je to efektivní komunikace a její uplatnění v praxi
 • Příprava projevu s cílem přesvědčit
 • Jak rozpoznat naše vlastní záměry a postoje
 • Jak najít vhodný argument a jak s ním naložit
 • Jak neutralizovat námitku a jak říci  „Ne“
 • Kterým chybám se při vyjednávání a argumentování vyhnout
 • Intenzivní nácvik se zpětnou vazbou

Cílová skupina
Manažeři, obchodníci, zájemci o zlepšení svých komunikačních dovedností na poli argumentování

Počet účastníků
6-10

Rozsah
1 den