Argumentační a vyjednávací dovednosti II

Anotace
Program je zaměřen na uplatňování základních principů a postupů přesvědčování a vyjednávacích taktik v pracovním životě se zaměřením na rozpoznávání problémových partnerů a využívání manipulativních taktik

Cíle programu

  • Osvojit si hlavní pravidla konvenčních a nekonvenčních vyjednávacích taktik
  • Dobře se připravit na vyjednávání
  • Naučit se jak zvládat obtížné situace při vyjednávání

Obsah programu

  • Procvičování základních argumentačních postupů při vyjednávání
  • Co je to manipulace a jak ji rozpoznat
  • Jak zacházet s obtížnými partnery
  • Jakl relaxovat při obtížném vyjednávání
  • Jaké jsou nejčastější chyby způsobené stresem
  • Intenzivní nácvik se zpětnou vazbou

Cílová skupina
Manažeři, obchodníci  a všichni, kteří musí v rámci své profese svým projevem přesvědčit a vyjednat

Počet účastníků
6-10

Rozsah
1 den