Krizová komunikace

Anotace
Program je zaměřen na objasnění principů a postupů komunikace v krizové situaci s cílem zabránit poškození dobrého jména firmy.
Program mohou využít manažeři firem a společností, jejichž činnost a provoz jsou sledovány veřejností a jejichž obchodní partneři mají upřednostňují spolupráci s prestižními firmami s dobrou pověstí. Program kurzu pomůže dát návod, jak si v  případě problému tuto dobrou pověst na veřejnosti udržet, jak zajistit loajalitu vlastních zaměstnanců a tím i jejich kvalitní práci. Kurz seznamuje s tím, jaké jsou předpoklady úspěšně a rychle zvládnout krizovou situaci.

Cíle programu

 • Osvojit si hlavní zásady krizové komunikace
 • Naučit se připravit krizový scénář
 • Pochopit, jaké informace jsou v krizové situaci důležité a naučit se, jak je sdělovat

Obsah programu

 • Vnější a vnitřní příčiny krizové situace (příčiny, průběh a typy krizí)
 • Zásady krizové komunikace
 • Tvorba krizového scénáře (příprava na řešení situace, co vše může nastat)
 • Strategie urovnání krizové situace
 • Co a jak komunikovat v krizové situaci směrem k zaměstnancům
 • Co a jak komunikovat v krizové situaci směrem k veřejnosti a médiím
 • Kterým chybám se vyhnout v krizové komunikaci
 • Využití moderních technologií v krizové situaci k okamžitému šíření informací
 • Role externích poradců v krizové komunikaci

Cílová skupina
Manažeři, pracovníci PR, HR

Počet účastníků
6 - 10

Rozsah
1 den (dle potřeb klienta lze 2 dny)